Market abuse is not permitted as a general and indiscriminate preventive measure for traffic data

Europe

Ezen túlmenően a nemzeti bíróság nem korlátozhatja az ilyen megőrzést előíró nemzeti szabályozás érvénytelenségének megállapításának időbeli hatályát.
Franciaországban büntetőeljárás indult VD és SR ellen bennfentes kereskedelem, bennfentes kereskedelem eltitkolása,
bűnsegély, korrupció és pénzmosás miatt.
Ezt az eljárást a VD és az SR által kezdeményezett telefonhívásokból származó személyes adatok alapján indították, amelyek az elektronikus hírközlési
szolgáltatások nyújtása során keletkeztek; ezeket az adatokat az Autorité des marchés financiers (pénzügyi piacok hatósága, a továbbiakban: AMF) küldte meg a vizsgálóbírónak
az AMF által vezetett vizsgálatot követően.

VD és SR fellebbezést nyújtott be a Cour de Cassationhoz (Semmítőszék, Franciaország)
a cour d’appel de Paris (párizsi fellebbviteli bíróság, Franciaország) két ítélete ellen, a Bíróság ítélkezési gyakorlatára hivatkozva. 1 vitatja azt a tényt, hogy az AMF a nemzeti jog rendelkezéseit vette jogalapjaként ezen adatok gyűjtése során, miközben e rendelkezések egyrészt nem feleltek meg az uniós jognak, amennyiben a csatlakozási adatok általános és válogatás nélküli megőrzését írták elő, és , másodszor, nem ír elő korlátozásokat az AMF nyomozóinak azon jogkörében, hogy megköveteljék a megőrzött adatok átadását.

By its request for a preliminary ruling, the Cour de Cassation (Court of Cassation) asks the Court of Justice, in
essence, how the relevant provisions of the ‘Directive on privacy and electronic communications’, read in the light
of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), can be reconciled with the relevant
provisions of the ‘Market Abuse Directive’ 4 and the ‘Market Abuse Regulation’  in the context of provisions of
national law which, as a preventive measure, in order to combat market abuse offences including insider dealing, provide for the general and indiscriminate retention of traffic data by operators providing electronic.

communications services for a year from the date on which they were recorded. In the event that the provisions of
national legislation at issue prove to be inconsistent with EU law, the referring court is uncertain as to whether that
legislation retains its effects provisionally, so as to avoid legal uncertainty and to allow the data retained on the basis
of that legislation to be used for the purposes of detecting insider dealing and bringing prosecutions accordingly.
By today’s judgment, the Court of Justice finds, in the first place, that neither the Market Abuse Directive nor the
Market Abuse Regulation can constitute the legal basis for a general obligation to retain the data traffic
records held by operators providing electronic communications services for the purposes of exercising the
powers conferred on the competent financial authorities under those measures.

In the second place, the Court points out that the Directive on privacy and electronic communications is the
measure of reference on the retention and, more generally, the processing of personal data in the electronic
communications sector. Therefore, that directive also governs the traffic data records held by operators providing
electronic communications services, which the competent financial authorities, within the meaning of the Market
Abuse Directive and the Market Abuse Regulation, may require from those operators. Consequently, the
assessment of the lawfulness of the processing of records held by operators providing electronic communications
services must be carried out in the light of the conditions laid down by the Directive on privacy and electronic
communications, as interpreted by the Court.

The Court finds that the Market Abuse Directive and the Market Abuse Regulation, read in conjunction with the
Directive on privacy and electronic communications and in the light of the Charter, do not authorise the general
and indiscriminate retention by operators providing electronic communications services of traffic data for a
year from the date on which they were recorded for the purpose of combating market abuse offences
including insider dealing.

In the third place, the Court upholds its case-law according to which EU law precludes a national court from
restricting the temporal effects of a declaration of invalidity which it is bound to make under national law in respect
of national legislation requiring operators providing electronic communications services to retain generally and
indiscriminately traffic and location data due to that legislation being incompatible with the Directive on privacy and
electronic communications.

Ennek ellenére a Bíróság rámutat arra, hogy a tagállamok eljárási autonómiájának elvével összhangban az
ilyen megőrzés részeként megszerzett bizonyítékok elfogadhatósága a nemzeti jog hatálya alá tartozik
, többek között a bizonyítási alapelveknek való megfelelés függvényében. egyenértékűség és hatékonyság. Ez utóbbi elv megköveteli
a nemzeti büntetőbíróságtól, hogy figyelmen kívül hagyja a
forgalmi és helymeghatározási adatok uniós jogot sértő általános és válogatás nélküli megőrzésével szerzett információkat és bizonyítékokat, ha az érintett személyek
nincsenek abban a helyzetben, hogy hatékonyan nyilatkozzanak ezekről az információkról, és bizonyítékok, és olyan területre vonatkoznak,
amelyről a bírák nem tudnak, és valószínűleg döntő befolyást gyakorolnak a ténymegállapításokra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *